Коротка довідка

ДП Холминський лісгоспЛісгоспКоротка довідка

ДП «Холминський лісгосп» Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України розташоване у північно-східній частині Чернігівської області, на території Корюківського, Сосницького, Коропського, Менського та Куликівського адміністративних районів.

Природно-кліматичні умови

По лісорослинному районуванню території розташування ДП «Холминський лісгосп» належить до зони змішаних лісів Східно Українського Полісся. Переважаюча частина території знаходиться в Новгород - Сіверському фізико-географічному районі Полісся.

В кліматичному відношенні район розташування ДП «Холминський лісгосп» відноситься до зони помірного клімату з не дуже жарким літом і рівною м`якою зимою.

Із кліматичних факторів негативно впливаючих на ріст і розвиток деревної рослинності, мають місце пізні весняні і ранні осінні заморозки. В цілому клімат розташування лісгоспу сприятливий для успішного розвитку таких основних деревних порід, як сосна, вільха, береза, та інші.

Рельєф території розташування лісів ДП «Холминський лісгосп» являє собою слабо хвилясту рівнину.

Коротка характеристика державного лісового фонду ДП «Холминський лісгосп»

Найменування Площа
1 Загальна площа земель лісового фонду 39156,7 га
в тому числі вкриті лісом землі 35718,4 га
2 Площа заповідних об’єктів 10809,8 га
3 Загальний запас деревостанів 9858,88 тис.м3
4 Середній вік насаджень 61 років
5 Середній бонітет насаджень 1А,8
6 Середня повнота насаджень 0,67
7 Загальний середній річний приріст 179 тис.м3
в тому числі на 1 га. 5 м3
Із загальної площі земель лісового фонду 39156,7 га лісові землі складають 38157,6 га, нелісові землі 999,1 га.

До лісових земель входять:

До нелісових земель входять:

Згідно розрахункової лісосіки щорічно повинно заготовлятись деревини на рубках головного користування 70,55 тис.м3, на рубках догляду за лісом – 31,0 тис.м3. Відтворення лісів – 220 га в т.ч. посадка і посів – 190 га.

На тимчасових розсадниках лісгосп вирощує більше 2 млн.шт. сіянців.

Заготівлю насіння лісгосп проводить на своїх ділянках.   

Догляд за лісовими культурами у міжряддях проводиться механізовано та хімічними препаратами, у рядах – ручний агротехнічний догляд.

Показники виробничо-фінансової діяльності по ДП «Холминський лісгосп»

№ пп Найменування показників Один. вим. Виконання за 2017 р. Виконання за 2018 р.
1 Рубки пов’язані з веденням лісового господарства га/м3 1315/42803 1175/37055
З них рубок догляду Всього га/м3 262/6685 246/6231
в т.ч. молодняків га/м3 163/3183 147/3109
проріджень га/м3 70/2105 75/1777
прохідних рубок га/м3 29/1397 24/1345
2 Посадка лісових культур га 197 189,5
3 Створення захисних насаджень га 30 30
4 Закладка плантацій новорічних ялинок га 3 3
5 Доповнення лісових культур га 231,5 152,8
6 Догляд за лісовими культурами га 877 660,7
в т.ч. ручний догляд га 384,8 254,3
Кущорізом «Секор» га 396,2 345
Хім. догляд га - -
Мех. догляд га 96 61,4
7 Кошти направлені на ведення лісового господарства тис. грн 22023,4 24720,4
8 Заготівля деревини всього м3 106402 96500
9 Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 94252 102645
в т. ч. експорт тис. грн. 28846 22631,3
10 Чистий прибуток тис. грн 5010 4850
11 Середньоспис. чисельність (штатних) чол. 316 330
12 Середньомісячна зарплата (штатних) грн. 10039,03 11628,18
13 Реалізація на 1 працюючого грн. 298266 311045
14 Сплачено податків тис. грн 36087 43099
15 Перероблено деревини м3 24248 23102
16 Випуск продукції переробки тис. грн. 32678,6 34386,7
17 Випуск продукції з 1 м3 пущеної в переробку деревини тис. грн. 1347,68 1488,47

Основні лісоутворюючі породи:

Розподіл насаджень по групах віку: